ЕКЛЀКТИКА

ЕКЛЀКТИКА ж. Книж. Еклектизъм. Независимо от известната еклектика, която проличава при подбора и съставянето на някои репертоарни планове, няма съмнение, че новите автори и новите произведения се посрещат и ще бъдат посрещани с оправдан интерес и живо любопитство. НК, 1958, бр. 2, 1. Пътят на най-значителните творци е единен и цялостен .. Всяка еклектика тук е стопена от горещото дихание на творческата индивидуалност. Е. Каранфилов, Б III, 201. Изпадам в еклектика.

Списък на думите по буква