ЀКНЕНЕ

ЀКНЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от екна2. Затрупа ме с питане и екнене, та не оставяше ред и аз да запитам за нящо. Т. Влайков, Съч. II, 44.

Списък на думите по буква