ЀКНУВАНЕ

ЀКНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от екнувам.

Списък на думите по буква