ЕКО

ЕКО-. Нов. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до екология, до околната среда и нейната защита; екологичен, напр.: екоавария, екоавтомобил, екобензин, ековедомство, екоелха, екозащитник, екоземеделие, екокомисия, екоконференция, екоминистерство, екопартия, екотакса, екопоход, екопродукт, екотехнология и др.

Списък на думите по буква