ЕКОАТМОСФЀРА

ЕКОАТМОСФЀРА ж. Атмосфера, която е чиста от замърсяване с вредни газове, уранови частици и др. Жените в нежната си същност му приличаха на заплашени от изчезване поради влошената екоатмосфера, деликатно устроени видове, които все пак намираха начин дори видоизменени да запазят древната си отличителна черта. И. Велчев, КЕЛ I, 13.

Списък на думите по буква