ЕКОЗАМЪРСЍТЕЛ

ЕКОЗАМЪРСЍТЕЛ, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Вредно вещество, газ и др., отделяни като отпадъчни продукти от промишлени производства, от автомобилите и др., които са замърсители на околната среда. Научни наблюдения доказаха пряката зависимост между натрупването на екозамърсители, ниските температури и загубата на атмосферен озон. 24 ч, 2000, бр. 22, 1. Промишлените отпадъци са опасен екозамърсител на речните води.

Списък на думите по буква