ЕКОЗАМЪРСЯ̀ВАНЕ

ЕКОЗАМЪРСЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Замърсяване на околната среда с вредни вещества и отпадъчни продукти от промишлени производства. Хапливи реплики си разменят именити местни учени тези дни за това има ли екозамърсяване в страната от бомбите над Сърбия. 24 часа, 1999, бр. 127, 26. Задължават БНР и БНТ да съобщават за всяко екозамърсяване. ДТ, 2000, бр. 300, 2. Екологичното министерство открива още един "зелен телефон".. На този телефон гражданите могат да подават сигнали при екозамърсяване.., обгазяване на въздуха или други промени в екологичната обстановка. Нов., 2000, бр. 208, 14. Солидни глоби се налагат на фирмите, които допускат изтичане на вредни вещества, причиняващи екозамърсяване.

Списък на думите по буква