ЕКОЗЕМЕДЀЛИЕ

ЕКОЗЕМЕДЀЛИЕ, мн. няма, ср. Нов. Обработка на земята, земеделие, при което се произвежда екологично чиста продукция. Програмата за насърчаване на екоземеделието може да стартира, всички необходими документи за нея вече са изготвени в Министерството на земеделието. С, 2001, бр. 2951, 4.

Списък на думите по буква