ЕКОИНСПЀКТОР

ЕКОИНСПЀКТОР м. Служебно лице, което извършва постоянен контрол на състоянието на околната среда. Екоинспекторите ще отговарят за чистотата, пътната настилка и чистенето на снега. 24 часа, 2000, бр. 310, 4.

Списък на думите по буква