ЕКОИНСПЀКЦИЯ

ЕКОИНСПЀКЦИЯ ж. 1. Инспекция, проверка и контрол на екологичното състояние на околната среда. Служба за екоинспекция.

2. Регионална служба, инспекция (подчинена на Министерствотото на околната среда) с такива функции. В Тимок почти няма жи‑

вот и реката е мъртва, съобщи главният специалист в монтанската екоинспекция. С, 1998, 2056, 2. Проверка на екоинспекцията установила, че софийската фирма "Венарекс" ООД има разрешително за производство в открити вани, но при него се отделят много токсични вещества. Дем., 2000, бр. 165, 3.

Списък на думите по буква