ЕКОЛОГЍЧЕН

ЕКОЛОГЍЧЕН, — чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е свързан с екология и нейния обект на изучаване — природната среда, факторите които я рушат, както и начините и пътищата за нейното опазване; екологически. Особено силно е влиянието на следните екологични фактори: вода, температура, светлина, почва, движение на въздуха и други. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 153. Тези екскурзии предоставят много материал за екологични, биологични, морфологични и други наблюдения. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 53-54. Факторите на средата, които оказват влияние върху организмите, както и взаимоотношенията между организмите, се наричат екологични фактори. Биол. IХ кл, 1981, 47. Трудовите бригади и специалните екскурзии са най-различни форми за повишаване на екологичната култура на подрастващите и за изява на творческото им търсене. ПЗ, 1981, кн. 10, 34.

2. Който пази природата, животните, растенията; екологически. Природозащитни организации се борят за запазване на екологичното равновесие в природата.

3. Който е чист от замърсители; екологически. Екологичен район. Екологични продукти. Екологични условия. Екологични изследвания.

Списък на думите по буква