ЕКОПРОДУ̀КЦИЯ

ЕКОПРОДУ̀КЦИЯ, мн. няма, ж. Продукция (обикн. селско-стопанска или на хранително-вкусовата промишленост), която е екологично чиста, която не съдържа вредни вещества (торове, химикали и под.). Произвежданата от фирмата екопродукция се продава много добре на българския пазар. ѓ Има добри перспективи за износ на екопродукция за пазарите на Европейския съюз и САЩ.

Списък на думите по буква