ЕКОСИСТЀМА

ЕКОСИСТЀМА ж. Спец. Единен природен комплекс, включващ живите организми и средата, в която те живеят (атмосфера, почва, водоеми), като между тях съществува постоянна взаимозависимост поради непрекъснатия обмен на вещества и енергия. От специализираните научни институции ще бъдат събрани данните за процесите в динамиката, за да се направи прогноза за влиянието на петролодобива върху екосистемата. 168 часа, 1991, бр. 25, 5.Поради единния характер на екосистемата всяко замърсяване на природната среда се отразява непосредствено върху живота на всичките Ј обитатели.

Списък на думите по буква