ЕКРА̀Н

ЕКРА̀Н1 м. 1. Бяла повърхност, обикн. от платно, върху която се прожектират филми, диапозитиви и др. Най-после — лампите угасват и по екрана затрептява първият изглед. М. Кремен, РЯ, 404. Филмът се върти безшумно .. Зрителят се връща петнадесет години назад .. и гледа старомодно облечени жени и мъже, които се движат светкавично бързо на екрана. Св. Минков, ДА, 38-39. В съзнанието ѝ [на Ирина] изпъкна чистият и жълт паваж на "Цар Освободител", неоновите реклами .., сладкарниците с елегантни мъже и хубави жени по масите, кината с големи екрани, с удобни и меки седалища и с изискана публика. Д. Димов, Т, 5. Спомни си [Борко] и арестите, побоищата в полицейския участък... Картините се сменяха бързо, като на екран. Марчевски, ГБ, 17.

2. Прен. Обикн. мн. Кинотеатър, киносалон, кино. И двата филма ще бъдат пуснати по екраните до края на март. НК, 1958, бр. 9, 3. Българска кинематография пуска от днес по екраните в столицата и в страната едновременно с редовните прожекции документален филм за Северна Корея. ОФ, 1950, бр. 1812, 3.

3. Спец. Устройство, което възпроизвежда светлинни изображения, сигнали и др. Трудно е да се даде цялостно обяснение на всички процеси и технически средства, които се използват, за да може върху екрана на телевизора да се наблюдават събития, случили се на много километри далечина. К, 1963, кн. 1, 17. Телевизионният екран светеше. Виждаше единия от ранените, положен върху операционната маса. С. Славчев,

ЖББ, 15. Гласът на Грегори ме стресна: — Господин полковник, в следите ни противосамолетна ракета. — Виждам! — отвърна рязко полковникът. И ние я виждаме в зеленикавия екран. П. Вежинов, СП, 137. Скоро лекарят седна на столче до нещо като жълто огледало. "Тук преглежда, на този екран" — помисли си Иван Стоянов. П. Велков, СДН, 398. Всичко друго внушаваше уважение — ултрамодерното обзавеждан на приемната с блестящи металически мебели и апарати в най-причудливи форми .., бюрото на диагностика — черно и блестящо, — върху което вместо книги имаше лъскави копчета с различни цветове и някакви циферблати и екрани. С. Северняк, ВСД, 165-166. Акустиците стояха нащрек и чакаха контакт с "противника". Засега присъствието му се отбелязваше само върху трептящите синкави екрани на радиолокацията. НА, 1959, бр. 3439, 2. Екран на микроскоп. Електронен екран.

4. Спец. Устройство или приспособление във вид на метален щит, стеничка и др., което предпазва от високи температури, силна светлина, въздушно течение и др. Излизащият из прозореца пламък се отправя право върху работника, обслужващ пещта, и затруднява работата му. Затова пред пещта се прави топлоизолиран или водоохлаждан екран. К. Дойчев, МП (превод), 867. За предпазване от ослепителното действие на фаровете по оста на тунела се прави отвесна стеничка (екран), висок до 2 м. Л. Манчев, П I, 146. За защита от въздушния поток .. се използуват специални "екрани", които предпазват донякъде летеца от непосредственото въздействие на динамичния напор. НТМ, 1962, кн. 4, 23. Лекарите рентгенолози се предпазват от действието на лъчите със специални престилки — екрани, напоени с олово, и с очила, в чиито състав се съдържа олово. Физ. ХI кл, 140.

5. Техн. Непропусклив пласт откъм водната страна на земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени, на дъното и по стените на открити канали и др., който отстранява или намалява филтрацията на водата. Глинените екрани са най-често срещаните глинени облицовки и те намират приложение както при малки, така и при големи канали. Ф. Фильов и др., ХК, 183. Когато материалът за насипа не притежава достатъчна водоплътност, най-често се прибягва към изграждане на водонепропусклив екран от водната страна. В. Фильов и др., ХК, 242.

Малкия (синия) екран. Телевизор. Естествено е да се разбере, че чрез своето изображение върху малкия екран телевизията регистрира явления, факти, събития. НК, 1970, бр. 52, 7. И все по-често си казваше — разболяхме се и ние от телевизионната болест, колега. Часовете, които прекарваше пред синия екран, му изяждаха все повече часове за четене на книги или преглеждане на списания. Ст. Поптонев, НСС, 197.

— Фр. écran.

ЕКРА̀Н

ЕКРА̀Н2 м. Простонар. Акран; екранин. — Какво бе, Панчо? Де ще останеш след Димитровден? — го запита някой негов екран при свършека на ратайската година. Т. Влайков, Съч. II, 92.

Списък на думите по буква