ЕКРА̀НЕН

ЕКРА̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Който се отнася до екран1. Одухотвореност — тази точна българска дума е най-подходяща за определяне на нейното [на актрисата] екранно присъствие. ФН, 1971, кн. 7, 7. Великото събитие [основаването на Българската държава], дало живот на една от най-древните държави в Европа, получи пълноценен екранен живот. Тр, 1981, бр. 264, 3. Според това дали стените на огненото пространство [на пещта] са обложени или не с водни тръби, водотръбните котли са екранни и безекранни. Ст. Михайлов и др., ГМ, 121. Екранен образ. Екранно възпроизвеждане.

Списък на думите по буква