ЕКРАНИЗА̀ЦИЯ

ЕКРАНИЗА̀ЦИЯ ж. 1. Създаване на филм на основата на литературно произведение (роман, повест, драма и др.), непредназначено специално за киното. Екранизацията на "Големанов" буди различни оценки, но не може да се отрече едно: филм се е получил и той вълнува зрителя. НК, 1958, бр. 44, 6. Екранизации на Вазови произведения.

2. Сценарий за такъв филм. Сценарият глад принуди редица режисьори сами да пишат сценарии — предимно екранизации на класически и савременни произведения. ЛФ, 1958, бр. 6, 1. Прибягна се до екранизация на редица произведения на класици в литературата — "Земя", "Гераците" и "Сиромашка радост" на Елин Пелин. НА, 1959, бр. 3406, 3.

Списък на думите по буква