ЕКРАНЍРАМ

ЕКРАНЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Нов. 1. Спец. Не пропущам, връщам в обратна посока различни видове лъчи, звук или друго вълнообразно движение; отразявам. — Радиовръзка не може да имаме. Няма защо да отиваш. Ледът екранира радиовълните. К, 1964, кн. 9, 3.

2. Спец. Чрез различни устройства, приспособления — предпазвам нещо от странични влияния, напр. високи температури, високи напрежения и др. Героят от известния роман на Херберт Уелс "Първите хора на Луната" .., изобретява особено вещество, кеворит, което екранира притеглянето. Обвит със слой от това вещество, космическият кораб става безтегловен. ВН, 1959, бр. 2612, 4.

3. Техн. Геол. Чрез непропускливи пластове пръст, глина или чрез непроницаеми скали предпазвам от филтрация водата в язовири и канали или нефта в природните резервоари; изолирам. За да се формират нефтени залежи, освен порьозни и непроницаеми скали са необходими и проницаеми, които да възпрепятствуват свободното движение на течности и газове. Такива свойства имат глинестите и мергелни скали .. Обикновено те покриват, постилат или странично екранират (изолират) природните резервоари. П. Мандев, СПВ, 39-40. екранирам се страд.

Списък на думите по буква