ЕКС

ЕКС-. Нов. Първа съставна част на сложни думи със значение: бивш, предишен, напр.: ексбанкер, ексвицепремиер, ексдиректор, екскмет, екскомунист, екскомунистически, екслидер, екснационал, експремиер, експрезидент, екссъветски, екссъпруг, ексфинансов, ексшеф и др.

— От лат. ex ’извън’.

ЕКС

ЕКС, мн. ‑ове, м. Индив. Експроприация. Според уговорката на Йовчо Добрев тримата трябваше да се срещнат край шосето за Търново, между село Миндя и К..., три дена след екса и тогава да разсъдят по какъв начин да използуват ограбените от доктора пари. Ем. Станев, ИК I и II, 318. — Нашите тук калъпят сега платформи, програми и се карат .. — Забравят, че има всякакъв терор... Ексове, ама на едро... Аз съм за такава тактика — Калинков намираше думите с мъка. Ем. Станев, ИК I и II, 150.

ЕКС

ЕКС нареч. При пиене с чаша обикн. на алкохол — на един дъх, до дъно. — Знаете ли какво е екс? Това значи да се изпива чашата на един дъх, до дъно. Ем. Станев, ИК III, 76. А първата сливова, която изпи на екс от крак, за хатър на компанията, се разля по отпуснатото му тяло, съживи неизгасналите огънчета на живота. К. Кръстев, К, 48. — Да пием за... но-ва-та [година]. Екс! — Екс! — отговори му Анет с хитра, дразнеща усмивка, като дигна чашата си. Д. Ангелов, ЖС, 226. Отиде мълчаливо до масата, напълни чашата с ракия догоре и я изпи на екс. Ат. Мандаджиев, Съвр. 1980, кн. 1, 8.

— Лат. ex ’из, от’ през нем. ex.

Списък на думите по буква