ЕКСАДЖИЛЪ̀К

ЕКСАДЖИЛЪ̀К, мн. няма, м. Индив. Експроприиране. — Нашите тук калъпят сега платформи .., обявяват се против ексаджилъка и други такива диванилъци — заяви той с оживление. Ем. Станев, ИК I и II, 150.

Списък на думите по буква