ЕКСЀДРА

ЕКСЀДРА ж. Архит. Полукръгла ниша с разположени край стената места за сядане в античните сгради. Откъм север и юг е имало и странични помещения с полукръгли екседри откъм изток. Ст. Михайлов, БС, 174. Форумът е оформен с по един ред колони по двете надлъжни страни, зад които се открояват със своята светлосянка две екседри. Т. Горанов, ПА, 19.

— От гр. TоЭдсб през лат. exedra.

Списък на думите по буква