ЕКСЕЛЀНЦИЯ

ЕКСЕЛЀНЦИЯ, мн. няма, ж. Остар. Книж. Екселенц. — Мога ли говори с неговата екселенция? Хр. Драганович, НБ (превод), 118.

— От лат. exellentia ’отличие, превъзходност’.

Списък на думите по буква