ЕКСЀР

ЕКСЀР м. Диал. Гвоздей. — Не съм командир както трябва, мисля си. А те ми вярват. И това, че ми вярват, ме човърка тук, в душата, като ексер. А. Гуляшки, СВ, 90. Момчето почело да работи .., пръстенът оставляло дома, закачен на един ексер. СбНУ ХLIХ, 347.

Списък на думите по буква