ЕКСЍК

ЕКСЍК. Простонар. 1. Нареч. При отмерване на нещо — в по-малко количество; по-малко, не колкото трябва. Лакомството на Гърбуна нямало край. За да турне пари настрана — той не си доядал .., продавал ексик, служил си с лъжи, с измами, само да спечели повече. Д. Немиров, Д № 9, 94. Броим, броим, тридесет гроша и дваесет и пет пари ексик. М. Георгиев, Избр. разк., 180. Сяка добра стопанка трябва да купува месо от един месар (касапин), който, като на мющерия, ще дава добро месо. В противен случай разните месари не само че не ще дават добро месо, но и много пъти ще теглят ексик. Ступ., 1875, бр. 6, 46. Отговаря свети Иван: / — "Върни се, върни, старом брайне, / и да дойдеш, пътя нямаш, / че си вино ти продавал, / ексик си го ти додавал / на окица по чашица. / Това е тебе се грехове!" Нар. пес., СбВСт, 49.

2. Неизм. прил. За мерки, теглилки — който е неточен, който отмерва по-малко. Утре пък му съставят акт, задето мерките му били ексик. Т. Влайков, Съч. III, 116. Който в дюкяна си .., в търговете и панаирите крие неточни (ексик) драмове, развалени кантари .., ся глобява от десят до петнадесят сребърни петака. Ф. Перец и др., НЗ, 70.

3. Като същ. ексик, мн. ‑ци, ср. Остар. Недостиг, липса. Вторий .. ще пробира изпомежду училищните лири неговите ексици. Хр. Данов, Лет., 1869, 156.

Ексик да е. Разг. Да липсва, да го няма; никак да не е. "Голяма работа — че съм щял да се разговарям и шегувам с една шопкиня. Нека да е ексик тоя разговор. Не ми трябва." Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 5, 239. — Па ето че и спечели малко, — Спечели... Такова спечелване ексик да е! Т. Влайков, Съч. III, 269. Ексик ми едната дъска в главата; ексик ми е някоя дъска. Разг. Безумен, луд, смахнат съм. Сиромах Лило, ходи божем, ама баш като че е пиян-залян, едвам пристъпва, па се клатушка: ту се завали насам, ту се завали натам, също като че да иде у пусти гори, също като че му е ексик некоя дъска! М. Георгиев, Избр. разк., 54. Ексик ми е едната събота; ексик ми е едната чивия. Диал. Безумен, луд, смахнат съм. — А пък онази вещица имаше и тя една дъщеря, беше хубавичка и тя, ама беше май като халосаничка, недомисленичка такваз, като че ѝ беше едната събота ексик. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 45. Само това ми е ексик. Разг. Като възклицание за изразяване на неодобрение, несъгласие, когато върша нещо, което не ми подхожда, не ми съответства или е ненужно, вредно. — Нямахте ли електричество? — Какво ти електричество. Само то ни беше ексик. Г. Краев, АЗ, 18. — Болен съм. Трябва да съм настинал малко — каза Васко и залитна. — Ха сега иди да спиш, че да ти мине! — помъкна го към вратата Игнат. Нощният вятър охлади челото му. — Хвърли тая цигара, само тя ти беше ексик! Кл. Цачев, В, 25.

— Тур. eksik.

Списък на думите по буква