ЕКСКРА̀Л

ЕКСКРА̀Л, ‑ят, ‑я, мн. ‑е, м. Книж. Бивш крал. Екскралят Милан се беше положил за главнокомандуващ на сръбските войски. СбЦГМГ, 113.

Списък на думите по буква