ЕКСКРЕМЀНТИ

ЕКСКРЕМЀНТИ мн., ед. (рядко) екскремѐнт м. Спец. Изпражнения на човек или животно. Видрата се храни предимно с риба .. Понякога употребява и растителна храна, която се познава по екскрементите ѝ. П. Петков, СП, 14. Множество наблюдения има у нас за цели колонии — до 5,000 щъркела по места, където масово са се появявали вредни скаклци (..). В тези райони почвата е била побеляла от екскрементите на денуващите тук щъркели, дошли да се хранят изключително с появилите се скакалци. ВН, 1958, бр. 2063, 4.

— От лат. excrementum през фр. excrément, нем. Exkrement.

Списък на думите по буква