ЕКСКРЀТИ

ЕКСКРЀТИ мн., ед. (рядко) екскрѐт м. Биол. Ненужни или вредни вещества, които се отделят от организма като краен продукт от обмяната на вещества. Екскрети наричаме онези вещества, които биват отделяни от клетките механично, без клетките да прибавят към тях нещо от своя състав. Б. Кърджиев, ОПА, 112. Заразяването може да стане също и посредством физиологичните секрети и екскрети на болния (слюнка, пот, .., урина, .. и др.). Ил. Петков и др., КВБ, 189. При земноводните екскрети се отделят отчести чрез слизестите жлези, но основната отделителна функция се пада на бъбреците. Л. Христов, З, 27.

— От лат. excretum ’излъчено, отделено’.

Списък на думите по буква