ЕКСКРЀЦИЯ

ЕКСКРЀЦИЯ ж. Биол. Отделяне на екскрети. Основен начин за освобождаване от отпадъчните вещества .. остава отделянето (екскрецията), която се извършва или през обвивката на тялото (..), или чрез отделителните органи. ОБиол. Х кл, 40. Признаци на болестта .. са кашлица, сивозелени екскреции от ноздрите [на птицата], затруднено дишане и слепване на очите. Вл. Помаков, ПДП (превод), 162.

— От фр. exrétion или нем. Exkretion.

Списък на думите по буква