ЕКСКУРЗИА̀НТКА

ЕКСКУРЗИА̀НТКА ж. Жена екскурзиант. Някои екскурзиантки посетиха Националната галерия.

Списък на думите по буква