ЕКСКУ̀РЗИЙКА

ЕКСКУ̀РЗИЙКА ж. Умал. от екскурзия. — Има, има, как да няма [слабости] — каза Чакалът .. В смисъл — обича да си походва... танци кое, екскурзийки... П. Незнакомов, СНП, 131.

Списък на думите по буква