ЕКСКУ̀РЗИЯ

ЕКСКУ̀РЗИЯ ж. Пътуване, обикн. колективно, с превозно средство или по-дълга разходка сред природата, обикн. пеш, за развлечение, отмора или с образователна цел; излет. Слънчеви бяха детските ни дни, но най-слънчеви бяха дните на ученическата екскурзия. Р. Босев, Ст, 1968, бр. 1169, 2. Именно Рилският манастир е най-живописното кътче на планината и най-сгодната точка за екскурзии по всичките ѝ посоки. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 56. Наистина много често летовници наемаха моторницата за кратки разходки из залива или за по-далечни екскурзии до Анхиало или Емине. П. Вежинов, ДБ, 8. Ако направим екскурзия по течението на една рекса от изворите до устието ѝ, като същевременно изследваме организмите по цялото ѝ протежение, ще забележим, че насякъде те са твърде различни. Б. Русев, ЖНР, 17. Чрез ботанически екскурзии учениците могат да се запознаят със сезонните явления в растителния свят — фенологични екскурзии. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 8. Екскурзия в чужбина. Екскурзия по море. Екскурзия със самолет. Зимна екскурзия. Обр. "Боже мой, пак започва някоя безкрайна екскурзия в историята.." — помисли младият и стисна зъби, за да не кресне. Н. Стефанова, ОС, 200. Отговорът би бил по-ясен, ако при екскурзията в историята на нашия театър направим една къса екскурзия и в историята изобщо на драмата и театъра. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 99.

— От лат. excursio ’пътуване, излизане’ през нем. Exkursion. — Друга (остар.) форма: екску̀рсия рус.

Списък на думите по буква