ЕКСКУРЗОВО̀Д

ЕКСКУРЗОВО̀Д м. Лице, чиято професия е да показва на екскурзианти изложени експонати (обикн. в музей) или да ги води по забележителни места, като дава необходимите пояснения. Поразява рязката промяна в поведението на децата, когато влизат в залите [на музея].. Струпват се около екскурзовода, питат, едва се откъсват от витрините с манекените. НК, 1958, бр. 9, 1. Учители и ученици, водени от опитни екскурзоводи, се взират захласнати и опиянени от образите, създадени от гения на руската четка. НК, 1958, бр. 29, 6. Има специална група екскурзоводи за ориентиране на посетителите всред тази природна забележителност. М. Тошков и др., НР II, 127. // Ръководител на екскурзия. След посещението на туристическите обекти нашият екскурзовод ни даде два часа свободно време.

Списък на думите по буква