ЕКСНАЧА̀ЛНИК

ЕКСНАЧА̀ЛНИК, мн. ‑ци, м. Книж. Бивш началник. Г-н ексначалникът, който прекарва един месечен отпуск в столицата, има напълно възможността да досвърше предприетите от него мероприятия за досъсипване на нашите гори. Пряп., 1903, бр. 13, 4.

Списък на думите по буква