ЕКСПАНЗЍВНОСТ

ЕКСПАНЗЍВНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Книж. Качество на експанзивен; несдържаност, бурна проява на чувства. Ние сме, напротив, .. хладни по темперамент, съсредоточени сурово в себе си. Ние сме даже враждебни към чуждата експанзивност, която ни дразни като някое притворство. С. Радев, Х, 1909, бр. 1-2, 11.

2. Спец. Основно свойство на газовете да се ра?ширяват и да заемат целия обем, в който се намират; експанзия. Газът се характеризира с липса на своя собствена определена форма и обем, а се стреми да заеме максималния обем и формата, които му се представят. Това му свойство да се разширява и да заема предоставения му обем се нарича експанзивност. К. Кулелиев и др., Ф, 23. Експанзивността на газовете показва, че силите, които свързват техните молекули, са нищожни.

Списък на думите по буква