ЕКСПЕРИМЀНТ

ЕКСПЕРИМЀНТ м. 1. Възпроизвеждане на дадено явление при точно определени условия или чрез целенасочено въздействие върху неговото протичане с цел то да се проучи, изследва; научен опит. Двама индийски учени-ботаници са направили интересен експеримент. Всеки ден сутрин те пускали на растенията еднообразна музика .. След това наблюдавали под микроскоп протоплазмата на листата и забелязали, че растенията се развиват много по-бързо. К, 1963, кн. 3, 41. Павлов дойде към диалектическия материализъм по пътя на своите изследвания и експерименти, които той правеше извънредно точно и обмислено. ПР, 1954, кн. 3, 1. Тези двама мъже .. от 1870 год. насам предприемаха много пътувания с балона, па и сега .. възкачиха са отново в Сивелова балон, за да направят някои експерименти, колкото е възможно по-високо над земята. Лет., 1876, 22. Експеримент в космоса. Лабораторен експеримент. Успешен експеримент. // Такова изследване като научен метод. Бойл утвърждава в химията експеримента като метнод на научно изследване. Б. Илиева, КХСН, 31. Психологията си служи главно с методите наблюдение и експеримент. Псих. Х кл, 8. // Опит, с който се проверява действие, качество, годността на нещо и др. Арго в 1838 г. предложил експеримент, който трябвало да реши коя от двете хипотези [за светлината] е вярна. Той успял да измери скоростите на светлината в две различни среди и констатирал, че са верни предсказанията на вълновата теория. Л. Митрани и др., ЗМ, 31.

2. Разш. Разг. Опит да се направи, да се предприеме нещо. Времето между раждането и смъртта е винаги твърде къно и връщане назад няма, за да може човек, който съзнава това, да си позволи експерименти със собствения си живот. Ем. Манов, БГ, 122. — Тоя народ преживя две катастрофи и проля достатъчно много кръв за десет години, няма защо да пролива нова, ако не спечели нищо, господине! — извика той, като чувствуваше, че едва се владее. — Политически експерименти с него не бива да правим. Ем. Станев, ИК III и IV, 298. — Ти почваш да агитираш дори пред своя командир. — А ти винаги си правиш експерименти с мене. — Искам да видя състоянието на нервите ти. Д. Димов, Т, 699. // Търсене на нови форми и изразни средства в изкуството. Това са битови типове [в живописта] .., които са продукт не само на наблюдението, но и на художествения експеримент. Б. Балкански, Х, 1909, кн. 5-6, 55.

— От лат. experimentum през нем. Experiment.

Списък на думите по буква