ЕКСПЕРИМЕНТА̀ЛЕН

ЕКСПЕРИМЕНТА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който е свързан с експеримент (в 1 знач.). Продължаването на експерименталните експлозии на атомно и водородно оръжие предизвиква голяма загриженост и тревога сред народите на всички страни. РД, 1958, бр. 92, 4. Последният етап от експерименталните работи е управлението на кораба от брега. Мощни брегови радиостанции ще насочват кораба в открито море. ВН, 1962, бр. 3231, 4. Световна експериментална програма за разпространение на грамотността.

2. Който е предназначен за провеждане, за извършване на експеримент. — А какво всъщност се е случило? — спокойно запита млад човек с каубойска риза.. — Вие, ръководителят на експерименталната лаборатория, би трябвало да знаете. К, 1963, кн. 8, 11. Почти всички изказали се направиха предложение да се укрепят експерименталните бази. ВН, 1961, бр. 3137, 1. В завода има експериментална работилница. ВН, 1961, бр. 2994, 2.

3. Който е основан на експеримента като метод на научно изследване. Библиотеката и лабораторията на чичо му, професор Константин Милев, .. бяха насочили отрано интересите му към експерименталните науки. Д. Ангелов, ЖС, 171. Експериментална медицина. Експериментална физика. Експериментална педагогика.

Списък на думите по буква