ЕКСПЕРИМЕНТА̀ЛНО

ЕКСПЕРИМЕНТА̀ЛНО нареч. С помощта на експеримента, чрез експеримент; опитно. Традиционният женски конформизъм като че ли понякога потиска стремежа да се наложи собствената идея, дори когато е експериментално потвърдена. Хр. Домозетов, ОР, 34. Върху опитни животни ще се изучават измененията, настъпили в организма под действието на експериментално предизвикани състояния. ВН, 1965, бр. 4307, 1. Беше експериментално установено, че позитроните и електроните могат да се слеят, като при това на тяхно

място се създават фотони. ВН, 1968, бр. 2275, 4. Физиката ся предава въобще експериментално (опитно).

Списък на думите по буква