ЕКСПЕРИМЕНТА̀ТОР

ЕКСПЕРИМЕНТА̀ТОР м. Лице (обикн. учен или специалист в дадена област), което прави експерименти, научни опити. През свободното си време Евстати работеше в агробиологически институт като експериментатор при отдела по селекция. А. Гуляшки, МТС, 6. След Пастьор дойде знаменитият Кох .. След него се заредиха имената на блестящи експериментатори и самоотвержени борци в жестоката борба с невидимите и коварни врагове [бацилите]. Хр. Одисеев, ТН, 70. Ломоносов не е само теоретик .. Той е и голям експериментатор, който търси истината в свързването на теорията с практиката. Б. Илиева, КХСН, 43. За да се извърши хибридизацията, необходими са много познания за растенията. Преди всичко експериментаторът трябва да познава устройството на цветовете при растенията, които са специфични за различните видове. Д. Циков, КСКР, 25. // Творец, който търси нови форми, нови изразни средства в изкуството. Младият режисьор се прояви като смел експериментатор в театъра.

— Лат. experimentator.

Списък на думите по буква