ЕКСПЕРИМЕНТА̀ТОРСТВО

ЕКСПЕРИМЕНТА̀ТОРСТВО, мн. няма, ср. Проява на експериментатор. Те [някои поети] пледираха за правото на експериментаторство, а ние се стеснявахме да им кажем, че просто не знаят как се пише; самовъзвеличаваха се за представители на "модерната" поезия. М. Наимович, ЛФ, 1969, бр. 51, 1.

Списък на думите по буква