ЕКСПЕРИМЕНТА̀ЦИЯ

ЕКСПЕРИМЕНТА̀ЦИЯ ж. Книж. 1. Рядко. Експериментиране. Увлечени от своята мания на колекционерство или безплодна експериментация, те похабяват годините си в никому ненужна работа. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 310.

2. Остар. Експеримент; опит. Задачата на нашето време — да ся установи и въведе в живота науката за възпитанието, която изключва със себе си винаги възобновяваната експериментация (опит) и възпитанието по едни само слухове. Лет., 1871, 193.

— От фр. expérimentation.

Списък на думите по буква