ЕКСПЕРИМЀНТЕН

ЕКСПЕРИМЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Експериментален. В Московския експериментен театър се готви спектакъл, извикващ всеобщ интерес. К, 1927, бр. 113, 4.

Списък на думите по буква