ЕКСПЕРИМЕНТЍРАМ

ЕКСПЕРИМЕНТЍРАМ, ‑аш, несв. и св. 1. Непрех. Правя, извършвам експеримент. Опитът и наблюдението от незапомнени времена са служили за основа на естествознанието. Експериментирали са древните, Херон, Птоломей и много други. Ив. Въжарова, ИН (превод), 259-260. Беше научил много, скърби и радости, беше експериментирал много и беше се променил много в течение на тези години. В. Йонова и др., Б (превод), 48.

2. Прех. Чрез експеримент проверявам действието, качеството, годността на нещо; изпробвам. Ние експериментираме нова форма на концентрация и управление на селското стопанство. Ст. Поптонев, ОБЛ, 339. Сега техниците в отдела експериментират лабораторно машината. ВН, 1961, бр. 2967, 1. Бригадите в млекопреработването .. ще експериментират нова технология за производство на кисело мляко и други. Вн, 1964, бр. 3836, 2. експериментирам се страд. от експериментирам във 2 знач. Експериментират се и се предават за по-нататъшно използуване в производството много новости за нашия транспорт и промишленост. ВН, 1959, бр. 2557, 1.

— От нем. experimentieren.

Списък на думите по буква