ЕКСПЀРТЕН

ЕКСПЀРТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до експерт. Въведената практика по министерства и ведомства идейните проекти да се гледат в експертния съвет дава много добри резултати. ВН, 1959, бр. 2542, 2. Престъпната дейност на подсъдимите се потвърди и .. от заключенията на експертни комисии. РД, 1950, бр. 239, 3.

Списък на думите по буква