ЕКСПИРА̀ТОР

ЕКСПИРА̀ТОР м. Анат. Мускул, който взема участие при издишването на въздуха от белия дроб. Противоп. инспиратор. Повечето автори считат междуребрените мускули като дейни дихателни мускули, при което външните са мускули инспиратори (при вдишването), а вътрешните са експиратори, т. е. вземат участие при издишването. Ал. Гюровски, АЧ, 171.

— От лат. expiro ’издишвам’.

Списък на думите по буква