ЕКСПИРА̀ЦИЯ

ЕКСПИРА̀ЦИЯ ж. Мед. Издишване на въздух от белите дробове. Противоп. инспирация. Вдишването е късо, шумно, .. Експирацията е по-бавна, по-удължена от инспирацията. М. Василев и др., ВБ, 87.

— От лат. expiratio ’издих, издишване’.

Списък на думите по буква