ЕКСПЛАНТА̀ЦИЯ

ЕКСПЛАНТА̀ЦИЯ ж. Биол. Експериментален метод на отглеждане на животински или растителни тъкани вън от организма; тъканна култура.

— От лат. ex ’вън’ + planto ’садя’.

Списък на думите по буква