ЕКСПЛОАТА̀ТОРКА

ЕКСПЛОАТА̀ТОРКА ж. Жена експлоататор.

Списък на думите по буква