ЕКСПЛОАТА̀ТОРСКИ

ЕКСПЛОАТА̀ТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до експлоататор (в 1 и 2 знач.). С въвеждането на християнството н 865 г. се целяло да се укрепи ханската власт, т. е. властта на експлоататорската феодална класа. Ст. Михайлов, БС, 7. Със смелостта и пламенността на своя баща, тя [Ирина] застава против експлоататорската чорбаджийска власт, като прокарва свободолюбиви и прогресивни идеи на времето. Н. Ферменджиев, РХ, 81. Тя [поезията на Смирненски] буди омраза и непримиримост към експлоататорския свят. Лит. ХI кл, 181. Експлоататорско общество. Експлоататорска политика.

Списък на думите по буква