ЕКСПЛОАТА̀ЦИЯ

ЕКСПЛОАТА̀ЦИЯ ж. 1. Присвояване, ограбване на чужд труд от собствениците на средства за производство. — Свободата на волята не може да се разреши без събаряне на капиталистическия строй.. В бъдещото безкласово общество тя се разрешава с премахване на експлоатацията. Ем. Станев, ИК I и II, 65. Обеднелите селяни били принудени да търсят земя под наем от другите земевладелци, като били задължени да дават на собственика част от реколтата. Това били все още леки форми на феодална експлоатация. Ист. VII кл, 18. Вярно е, че съм съчувствувал на потиснатите, отричал съм експлоатацията на човек от човека. Д. Ангелов, ЖС, 594. — Вие освещавате правото за експлоатация на слабия от силния, на труда от капитала. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 86. Колониална експлоатация. Експлоатация на детски труд.

2. Разш. Извличане на някаква облага, на полза за себе си за сметка на друг. 26 лева за един кратък курс! Това беше очевидна експлоатация, понеже като видяха, че ние не сме склонни да платим таквази цена, слязоха на три долара. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 53.

3. Систематическо разработване и използване на природни богатства — гори, води, руди и др. Днес вече се поставя широко начало за планомерна ескплоатация на горите. Й. Радичков и др., ГСП, 154. — Ние ще ви финансираме да увеличите експлоатацията на рудника и ще изкупуваме цялото ви производство. Х. Русев, ПЗ, 121. Държавата, съгласно закона за топлите и студени минерални води..,отстъпва.. експлоатацията им на ония общини или окръжия, в района на които се намират. А "България", 34. Експлоатация на петрол.

4. Използване на предприятия, съоръжения, транспортни средства и др. През идващата година.. монтажниците и строителите.. обещават да предадат за експлоатация предсрочно.. друг важен обект. ОФ, 1958, бр. 4453, 1. Корабът ще бъде завършен и предаден за експлоатация до края на месеца. ОФ, 1958, бр. 4446, 1. Шофьорите на поделението подготвят автомобилите за есенно-зимна експлоатация. НА, 1959, бр. 3439, 2. Стихотворението най-често се поражда в душата на поета като една песен без думи. И тогава неговата задача е — колко странно! — да търси конкретен факт за поетична експлоатация, — да търси сюжет, в който би могъл да облече настроението си. П. К. Яворов, Съч. III, 281. // В съчет. с глаг. влизам, пущам и предл. в. Употреба, действие. Нови телевизионни станции влязоха в експлоатация. △ Пуснаха в експлоатация и новия металургичен завод.

— От фр. exploitation през рус. эксплуатация.

Списък на думите по буква