ЕКСПЛОАТЍРАМ

ЕКСПЛОАТЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Присвоявам, ограбвам чужд труд, подлагам на експлоатация някого. Той намеква за времето, когато са ги експлоатирали търговците и са ги карали да работят едва ли не за едина хляб. С. Северняк, ОНК, 116. — Ето например стават такива грозни войни, .. заробват бедните, експлоатират ги... Д. Ангелов, ЖС, 46.

2. Разш. Използвам някого или нещо с користна цел. След още един час Бай Ганьо беше вече в стаята на студента, който умя доста изкусно да експлоатира.. дохождането на гостенина, когото препоръча на хазяите си за свой роднина, милионер. Ал. Константинов, БГ, 52. — Политик е човек, който има силно желание да се докопа до благата на властта,.. и за да достигне тая си цел, експлоатира знамена, идеи, чувства, принципи, идеали... Ив. Вазов, Съч. ХХV, 210.

3. Систематически разработвам и използвам природни богатства — гори, води, руди и др. В Еленска Стара планина пет горски стопанства експлоатират ценните гори, главно дъб и бук. Й. Радичков и др., ГСП, 154. И двете бани са притежание на столичната община, която ги експлоатира. П. Делирадев, В, 148.

4. Използвам в практиката, в работата нещо съобразно с неговото предназначение. — Е, ти да не искаш и сами да експлоатираме железниците?! — питаше зачуден Найден. В. Геновска, СГ, 247. Печатната база не експлоатира напълно капацитета на машините. експлоатирам се страд.В балкана има много хубави гори, които са голямо богатство за населението. Доколкото ми е известно, те не се експлоатират. Ем. Станев, ИК I и II, 251. Армия от багери.. издига планини от пръст: прегражда пътя на рекичката към открития рудник. Монтирани са и няколко роторни багера — иначе е невъзможно да се експлоатира грамадният басейн. Н. Стефанова, РП, 155.

— От фр. exploiter.

Списък на думите по буква