ЕКСПОЗЀ

ЕКСПОЗЀ, мн. ‑та, ср. Книж. 1. Кратко изложение по някакъв въпрос. Днес по радиото имаше интересно експозе за новите думи в българския език.

2. В парламентарната практика — кратко съобщение на представител на правителството по някакъв въпрос на текущата политика. — Експозето на г. министъра на финансите.. вместо надежда и лъх на нещо ново и свежо, носи забърканост и песимизъм. Пл, 1934, бр. 1605, 1. Тромаво се дотътри и тогавашният министър на финансите, на когото в две поредни години собственоръчно бях съчинявал експозета във връзка с проектобюджетите на държавата. А. Христофоров, О, 84.

— Фр. exposé.

Списък на думите по буква